Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
06. Decembar 2021. godine
Sredstvima od igara na sreću kupljeni laptopi za slijepe
Snimak primo-predaje 5 laptopa članovima Udruženja
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine sufinansiralo je iz sredstava od igara na sreću Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2021.godinu. U okviru ovog Programa provedene su mnoge aktivnosti, koje su imale za cilj podizanje kapaciteta Udruženja i njegovih članova i jačanje zagovaračkih aktivnosti u organizacijama slijepih u F BiH. U okviru ovog programa nabavljeno je 5 laptopa koji su na osnovu Odluke Upravnog odbora Udruženja, kao pomagalo, dodjeljeni sljedećim članovima Udruženja: Irfan Avdović, Adnan Halimanović, Senad Mehdi, Ibrahim Čikić i Gogić Aleksandar Duško. Laptope je uručila predsjednica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić 6.decembra 2021.godine, u prostorijama Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2021. godine
Obilježavanje 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditet...
Snimak učesnica obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2021.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijem je organizovan u Hotelu Holiday. Teme obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2021.godinu: 1. „Samo zajedno možemo graditi društvo jednakih mogućnosti„ 2. ˝Samo osobe s invaliditetom imaju parvo na inkluzivno obrazovanje.˝ Prijemu su prisustvovali: predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija,predstavnici društava za zapošljavanje OSI , predstavnica MyRight Ureda u BiH, predstavnici Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, predstavnici kantonalnih ministarstava (Odgoj i obrazovanje; Visoko obrazovanje , Nauku i mlade; Za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, kultura i sport), predstavnici Grada Sarajeva, predstavnici općina ( Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad), predstavnici javnih ustanova sa državnog, federalnog i kantonalnog nivoa (Agencija za rad i zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, Porodično savjetovalište, Kantonalni centar za socijalni rad itd), te predstavnici medija. Ukupno oko 80 učesnika.
Pročitaj cijelu vijest
20. Novembar 2021. godine
Održana Konferencija „Uticaj projekata na bolju inkluziju slijep...
Snimak učesnika Konferencije koja je 19. i 20.novembra održana u Sarajevu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru Projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, koji finansira MyRight – Švedska, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – SRF, organizovalo je u Sarajevu 19. i 20. novembra 2021. godine Konferenciju: „Uticaj projekata na bolju inkluziju slijepih osoba“. Konferencijom se željelo: - unaprijediti saradnja organizacija slijepih u Federaciji BiH; - analizirati doprinos projekata koje je Udruženje slijepih KS realizovalo u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, ukupnoj afirmaciji slijepih osoba u BiH; - razmijeniti iskustva u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na pitanja od interesa za slijepe osobe; - dogovoriti zajedničke aktivnosti u predstojećim reformskim procesima u BiH; - razmjeniti iskustva o aktivizmu mladih slijepih osoba, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih osoba, o finansiranju organizacija slijepih i promovisati rad na zajedničkim projektima.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?