Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
14. Decembar 2017. godine
Održan završni sastanak sa članovima Udruženja slijepih Unsko-san...
Snimak dodjele certifikata u Bihaću
U okviru projekta Razvoj organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015-2017, koji uz podršku Saveza slijepih Švedske – SRF i MyRight implementira Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u Bihaću je 14.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto sa članovima Udruženja slijepih Unsko-sanskog kantona. Razgovarano je o raznim problemima sa kojima se susreću slijepe osobe u ovom kantonu. Također je detaljno razgovarano o aktivnostima Udruženja i mogućnostima da se ove aktivnosti unaprijede, te da se grade partnerski odnosi sa institucijama vlasti. Posebno je naglašena potreba da se jačaju individualni kapaciteti članova, kako bi se što efikasnije uključili u realizaciju programskih aktivnosti Udruženja. U izlaganjima uvodničara ali i samih članova, istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom, naročito o implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuka UN Komiteta za prava OSI, koje su u aprilu 2017.godine dostavljene državi BiH.
Pročitaj cijelu vijest
06. Decembar 2017. godine
Okrugli sto sa donosiocima odluka u Unsko-sanskom kantonu
Snimak učesnika okruglog stola u Bihaću
U skladu sa planom rada u 2017.godini u Bihaću je 06.decembra 2017.godine organizovan okrugli sto na temu “Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom unaprijediti prava i položaj slijepih osoba u Unsko-sanskom kantonu”, Okrugli sto su organizovali Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruženje slijepih Unsko-sanskog Kantona u okviru projekta “Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017” koji posredstvom MyRight finansira SIDA i Savez slijepih Švedske. Na okruglom stolu, u čijem radu je učestvovalo preko 30 predstavnika udruženja slijepih unsko-sanskog kantona i institucija vlasti , promovisana je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su u aprilu ove godine dostavljne našoj državi.
Pročitaj cijelu vijest
03. Decembar 2017. godine
Prijem povodom 3.decembra
Snimak učesnika prijema povodom 3.decembra
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 3.decembra 2017.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnici ministarstava, predstavnica MyRight Ured u BiH, te predstavnici institucija vlasti sa lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa vlasti i mediji. Ministrica Amela Dautbegović i Fikret Zuko predsjednik KOO KS u svojstvu domaćina, pozdravili su prisutne i zahvalili im na dolasku.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?