To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
19. Maj 2023. godine
Edukacija o ulozi udruženja i koalicija za zagovaranje prava OSI
Snimak učesnika radionice u okviru projekta Ovdje sam vidljiva i ponosna
Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo – Forum žena sa invaliditetom je 19. maja 2023. godine, u prostorijama TMP-a - društva za zapošljavanje slijepih lica, organizovao radionicu o ulozi udruženja i koalicija u zagovaranju prava osoba sa invaliditetom. Radionica je organizovana za članice Foruma žena sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena sa invaliditetom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna”. U toku radionice žene sa invaliditetom bile su veoma aktivne iz čega se može zaključiti da je ovaj oblik jačanja žena sa invaliditetom izuzetno koristan i da će bitno povećati njihovu inkluziju. Kroz interaktivnu diskusiju i praktične vježbe učesnice radionice su na jasan način pokazale šta žele i kako treba zagovarati za svoja prava. Povećale su svoja znanja o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, članu 4 Konvencije, Opštem komentaru Komiteta za prava OSI br.7, kao i o preporukama koje je Komitet dostavio Bosni i Hercegovini.
Pročitaj cijelu vijest
16. Maj 2023. godine
Održana sjednica Skupštine Udruženja
Snimak učesnika Skupštine Udruženja, u prostorijama TMP-a
Sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana 16. maja 2023.godine, u prostorijama društva za zapošljavanje slijepih TMP. Na sjednici je osim članova Skupštine prisustvovao i određeni broj članova Udruženja. Na sjednici Skupštine su usvojeni Izvještaj o radu udruženja i Finansijski izvještaj za 2022.godinu. Skupština je usvojila i Strateški plan Udruženja 2023.-2027.godina. S obzirom da se ove godine organizuju izbori u Savezu slijepih Federacije, Skupština Udruženja je donijela odluku da Fikret Zuko i Almas Kulović budu zastupnici u Skupštini Saveza, a da Fikret Zuko bude član Upravnog odbora Saveza. Razgovarano je o projektima koji su realizovani u 2022.godini, kao i projektima koji se planiraju realizovati u 2023.godini.
Pročitaj cijelu vijest
09. Maj 2023. godine
Forum žena sa invaliditetom održao sastanak
Snimak učesnica Foruma žena sa invaliditetom, na sastanku koji je održan u prostorijama Udruženja slijepih
U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 9.maja 2023.godine održan je drugi sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Na sastanku su žene sa invaliditetom razgovarale o aktivnostima koje su do sada realizovane u okviru Projekta, kao i postignutim rezultatima. Predsjednica Foruma žena sa invaliditetom Jasmina Dizdarević Nuhić u svom uvodnom izlaganju pozvala je sve žene sa invaliditetom da se aktivnije uključe u zagovaranje za svoja prava i bolji položaj u društvu. Dogovorene su naredne aktivnosti koje će se realizovati u maju i junu ove godine.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?