Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
27. Juni 2016. godine
Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u hercegovač...
Snimak osoba na treningu
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovalo je trening „Javnog zagovaranja“ za članove Udruge slijepih hercegovačko-neretvanske županije , koji je održan 24. i 25. juna 2016. godine u Mostaru. Treningu je prisustvovalo 14 slijepih osoba, iz udruga slijepih koje djeluju na podružju hercegovačko-neretvanke županije.
Pročitaj cijelu vijest
08. Juni 2016. godine
Osobe sa invaliditetom traže podršku za ravnopravniji status u dr...
Snimak sa okruglog stola
U skladu sa programom rada Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u Udruženju slijepih KS 8.juna.2016. godine organizovan je okrugli sto sa članovima udruženja koja čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom KS. Teme ovog okruglog stola bile su: - Implementacija Konvencije o pravima OSI; - Izmjene federalnog Zakona o osnovama socijalne zaštite; - Priprema novih propisa od interesa za osobe sa invaliditetom; - Izmjene Uredbe o pomagalima u Kantonu Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
07. Juni 2016. godine
Ministrica Dautbegović podržava rad udruženja osoba sa invalidit...
Snimak sastanka sa ministricom Dautbegović
Ministrica za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 7. juna 2016.godine održala je u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo sastanak sa članicama Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?