Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
14. Februar 2017. godine
Zapošljavanjem se postiže najpotpunija inkluzija osoba sa invali...
Slika slijepe djevojke koja radi na kompjuteru
U Federaciji BiH zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom omogućena je kroz odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 9/10) . Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javna ustanova koja pruža podršku u zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH na sljedeći način: Fond dva puta godišnje raspisuje javne pozive koji su dostupni na internet stranici Fonda www.fond.ba i u dva dnevna lista. 1. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (mogu se prijaviti svi poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom) 2. Javni poziv za programe razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.
Pročitaj cijelu vijest
13. Februar 2017. godine
Promocija inkluzivne kulture kroz aktivnost „ZaJedno“
Snimak ceremonije potpisivanja Sporazuma
U multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo 13.02.2017.godine KJU „Porodično savjetovalište“ i udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS predstavili su zajedničku aktivnost promocije inkluzivne kulture „ZaJedno“ i potpisali Protokol o saradnji. Tom prilikom prisutnima se obratila i Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te iskazala podršku ovoj saradnji. Ovu aktivnost podržava i Ministarstvo za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
09. Februar 2017. godine
Bez diskriminacije pri korištenju bankarskih usluga
Snimak učesnika okruglog stola
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9.februara 2017.godine okrugli sto na temu “Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH”.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?