Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
06. Septembar 2021. godine
Uduženje slijepih Kantona Sarajevo objaljuje poziv za konsultanta...
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo poziva konsultante/ice da se odazovu na "Poziv za kvalitativnu studiju o parnerskom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (USGKS) i Švedskog udruženja osoba oštećenog vida Stockholm (SRF).
Pročitaj cijelu vijest
30. Avgust 2021. godine
Nastavljena edukacija o Konvenciji o pravima osoba s invaliditet...
snimak osoba s invaliditetom, učesnika treninga o Konvenciji
U okviru Projekta “Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” koji finansijski podržava MyRight, organizovana je edukacija aktivista i mladih OSI u udruženjima učlanjenim u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo. Edukacija se odnosila na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, sa fokusom na članove 9, 24 i 29. Kroz dvije dvodnevne radionice cca 25 osoba s invaliditetom je unaprijedilo svoja znanja o ljudskim pravima, značaju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a posebna pažnja je posvećena članovima 9 pristupačnost, 24 obrazovanje i 29 učešće u javnom i političkom životu. Radionice su organizovane: 17. i 18. jula (prva) i 28. i 29.avgustu 2021.godine (druga).
Pročitaj cijelu vijest
27. Juli 2021. godine
Žene i djevojke s invaliditetom su izložene višestrukoj diskrimin...
Snimak žene koja sjedi u invalidskim kolicima, u kancelariji
Počeo trogodišnji projekat osnaživanja žena i djevojaka s invaliditetom „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“ Poziv za sve žene i djevojke s invaliditetom da se uključe Naše društvo nije poticajno za žene, a kada se tu još pridruži i invaliditet, onda se može govoriti o višestrukoj diskriminaciji. Rijetko se dešava da su prava žena i djevojaka s invaliditetom posebno i smisleno uključena u pitanja od interesa za cijelo društvo, pa se životne situacije iz perspektive djevojaka i žena s invaliditetom, njihova prava i potrebe rijetko prikazuju. Mali broj studija i istraživanja se bavi ovim pitanjem, i uglavnom su žene s invaliditetom zapostavljane u studijama i istraživačkim izvještajima o osobama s invaliditetom, feminističkim studijama i drugim važnim pitanjima koja su izravno povezana s njihovim životom. Postoji nekoliko razloga zbog kojih žene i djevojke s invaliditetom nisu aktivni sudionici u pitanjima koja se direktno tiču njihovog položaja u društu – porodična situacija, isključenost iz obrazovnih procesa, nezaposlenost, nisko samopouzdanje, neuključivanje u rad lokalnih organizacija osoba s invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?