Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
16. Mart 2018. godine
Održan prvi sastanak Interresorne grupe
Snimak prisutnih članova interresorne grupe
U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.marta 2018.godine održan je prvi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo , a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima. Nacrt Akcionog plana pripremio je Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u skladu sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. U Nacrtu Akcionog plana predviđeno je 5 prioriteta i to:
Pročitaj cijelu vijest
23. Februar 2018. godine
Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slijep...
Snimak gradonačelnika i direktora Udruženja prilikom potpisivanja ugovora
Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa saradnicima, 23.februara 2018.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Zamjenica predsjednika Senija Okić i direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada i Udruženja, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
27. Decembar 2017. godine
Usvojeni programski dokumenti Udruženja za 2018.godinu
Snimak sjednice Skupštine Udruženja
U prostorijama Udruženja 27.12.2017. godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine, koja je održana u aprilu 2017.godine. Također su usvojeni Program rada i djelovanja Udruženja za 2018.godinu i Finansijski plan Udruženja za 2018.godinu. Direktor Udruženja Fikret Zuko je detaljno informisao zastupnike u Skupštini o realizaciji projekata u toku 2017. godine, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednoj godini. Posebno je istakao projekte koji se realizuju u partnerstvu sa Savezom slijepih Štokholm (SRF) – Švedska, koje podržava MyRight i čiji se nastavak dogovoren za naredni četverogodišnji period.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?