Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
16. Juni 2017. godine
Jačanjem kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom stvaraju s...
Snimak učesnika treninga
U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH , a u tehničkoj organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 16.juna 2017.godine održana je radionica na temu „Uloga udruženja organizacijama osoba s invaliditetom, koalicija i mreža u zagovaranju prava i jednakih mogućnosti OSI“. Na radionici su učestvovali predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
13. Juni 2017. godine
Lionsi nastavljaju podršu slijepim osobama
Snimak primopredaje laptopa između predsjednika Udruženja Hamde Kentra i predsjednika Lionsa kluba Tomislava Martinovića
Lions Klub Sarajevo - Olimpijski grad je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, 13.06.2017.godine Udruženju slijepih Kantona Sarajevo uručio 5 laptopa.. Laptope je predsjedniku Udruženja Kentra Hamdi uručio Tomislav Martinović predsjednik Lions kluba Sarajevo – Olimpijski grad. Predstavnici Lions kluba koji su posjetili Udruženje obećali su nastavak ovih aktivnosti. Predstavnici Udruženja slijepih i Lions kluba istakli su da im je cilj da svaka slijepa osoba , koja je obučena za rad na kompjuterima, dobije kompjuter. Do sada je u okviru obilježavanja 100 godina lionizma u svijetu, Udruženju slijepih uručeno 27 kompjutera, koji su dodjeljeni članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
22. Maj 2017. godine
Organizovan trening „Pisanje prijedloga projekata“ za slijepe oso...
Snimak učesnika treninga u Bihaću
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina“ , organizovalo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Pisanje prijedloga projekata“, koji je održan 19. i 20. maja 2017. godine u Bihaću. Na treningu je učestvovalo 15 slijepih osoba sa područja unsko-sanskog kantona. Trening je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta organizacija slijepih osoba za pisanje prijedloga projekata, kako bi predstavnici ovih organizacija mogli samostalno napisati prijedlog projekta, u skladu sa identifikovanim problemima u njihovim lokanim zajednicama . U skladu sa navedenim projektom, do kraja godine biće organizovan još jedan trening kako bi učesnici što bolje savladali tehniku pisanja i implementacije projekata. Svi učesnici na treningu pokazali su veliko intereovanje i aktivno su učestvovali u svim segmentima treninga.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?