Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
23. Avgust 2022. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se nasta...
Snimak slijepih osoba sa rukovodstvom Udruženja i predstavnicima općine Novi Grad prilikom dodjele dva laptopa kroz Projekat koji je sufinansirala ova općina u 2022.godini
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 23.08.2022.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “Upotrebom savremenih tehnologija povećati uključenost slijepih osoba“ koji je u 2022.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Haris Mehić i Elma Mujezinović, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Jasminu Hadžiefendiću fizioterapeutu, zaposlenom u domu zdravlja Novi Grad i Emini Zahirović zaposlenoj u preduzeću za zapošljavanje slijepih osoba “TMP”- Sarajevo. Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. U okviru navedenog projekta 21.avgusta 2022.godine je organizovan jednodnevni izlet na planine Igman i Bjelašnicu. Tokom izleta slijepe osoba su pored druženja i šetnje na čistom zraku, vježbale i mobilitet uz korištenje bijelog štapa i orijentaciju u makro okruženju. I ovo je jedan od veoma važnih oblika osamostaljivanja slijepih osoba vježbajući kretanje u ruralnim područjima , odnosno u prirodnom ambijentu. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
12. Juli 2022. godine
Forum teatar - lične priče
Snimak učesnika forum teatra - lične priče, osobe sa invaliditetom i njihovi prijatelji, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle: 12. jula 2022. godine u sali Narodnog pozorišta Tuzla, sa početkom u 18:00 sati, prikazao je predstavu – Forum teatar pod nazivom ˝Lične priče˝. Predstavu su osmislili učesnici projekta “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ Tuzla, a koordinira MyRight u Bosni i Hercegovini s podrškom Radio Hjalpen Švedska.
Pročitaj cijelu vijest
03. Juli 2022. godine
Saradnja koalicija osoba sa invaliditetom
Snimak učesnika radionice o aktivizmu osoba sa invaliditetom, koja je održana u sklopu studijske posjete na Zlaći, Banovići
U sklopu zajedničkih aktivnosti koalicija 2022., a koje djeluju po programu Ureda MyRight u BiH, za podršku rada koalicija, predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, od 29. 06. do 01. 07. 2022. godine, boravili su u studijskoj posjeti koaliciji TK. Iz Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo učestvovalo je 15 osoba, među kojima je najveći broj mladih osoba sa invaliditetom. Za vrijeme studijske posjete organizovane su brojne aktivnosti medju kojima je i radionica "Prepoznavanje vlastitog identiteta osoba sa invaliditetom, na temu: "Aktivizam i učešće u radu organizacija", razna sportska takmičenja, sticanje kuharskih vještina itd. Predstavnici koalicija boravili u hotelu „Zlaća“, na Zlaći, Banovići gdje su se i organizovale sve aktivnosti za osobe sa invaliditetom. Tehnički organizator ove aktivnosti bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kao lider organizacija u sarajevskoj koaliciji.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?