To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
25. Septembar 2023. godine
Osnaživanje žena sa invaliditetom KOO KS
Snimak žena sa invaliditetom na sastanku u okviru zajedničkih akktivnosti
U okviru projekta zajedničkih aktivnosti Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 25.09.2023.godine, u TMP-u, organizovao sastanak žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo, s ciljem jačanje kapaciteta žena sa invaliditetom – organizaciono osnaživanje. Na sastanku se razgovaralo o razlogu za udruživanje u udruženja osoba sa invaliditetom, zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom zasnovanom na ljudskim pravima, pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti žena sa invaliditetom, o potrebi kontinuiranog aktivizma, odgovornosti prema preuzetim obavezama itd. Posebna pažnja posvećena je planskom pristupu u provođenju narednih aktivnosti Foruma žena sa invaliditetom KS. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta zajedničkih aktivnosti MyRight, za sarajevsku koaliciju OSI. Tehnički orgazator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.
Pročitaj cijelu vijest
16. Septembar 2023. godine
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaran...
Snimak učesnika radionice za mlade osobe sa invaliditetom
Radionica za mlade osobe sa invaliditetom na temu "Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kao alat za zagovaranje prava OSI” , organizivana je u prostorijama "TMP"-a, preduzeća za zapošljavanje slijepih osoba, 16.septembra 2023.godine. Voditeljica radionice je bila Nadina Imamovic . Učesnici radionice su bile mlade osobe sa invaliditetom, članovi udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U okviru djelovanja koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini se naročita pažnja posvećuje osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i njihovom uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom.
Pročitaj cijelu vijest
11. Septembar 2023. godine
Realizovana još jedna uspješna aktivnost u saradnji sa općinom No...
Snimak učesnica koje su dobile laptope po projektu koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 11.septembra 2023.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “Savremenim pomagalima i personalnim vještinama povećati inkluziju slijepih” koji je u 2023.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnica ove Službe Ilvana Grahić prisustvovala je ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članicama Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Amini Hadžić i Emini Halilović. Laptope su uručili Ilvana Grahić predstavnica općine Novi Grad i Fikret Zuko direktor Udruženja. Direktor Udruženje slijepih Fikret Zuko u svom obraćanju je istakao da Udruženje već nekoliko godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara , za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo. Općina Novi Grad je sufinansiranjem ovog projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Novi Grad na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?