Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
08. Novembar 2021. godine
Podrška općine Novi Grad većoj inkluziji slijepih osoba se nasta...
Snimak učesnika prilikom dodjele 2 računara članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.
Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 08.11.2021.godine, u poslovnim prostorijama, organizovalo svečano uručivanje 2 laptopa koji su nabavljeni u okviru realizacije Projekta “ Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati inkluziju slijepih osoba” koji je u 2021.godini sufinansirala općina Novi Grad, preko Službe za obrazovanje, nauku i sport. Predstavnici ove Službe Ilvana Grahić i Haris Mehić, prisustvovali su ovom lijepom i svečanom događaju. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je provelo potrebnu procedure i nabavilo 2 računara – laptopa, koji su dodjeljeni članovima Udruženja, koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Laptopi su uručeni Tepić Emrahu studentu na Fakultetu političkim nauka i Zametica Naimu učeniku Centra za slijepu djecu i omladinu.
Pročitaj cijelu vijest
24. Oktobar 2021. godine
Održana konferencija „ Profesionalna rehabilitacija i zapošljavan...
Snimak učesnika Konferencije o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
Dvodnevna Konferencija na temu „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji BiH“ održana u periodu od 21. do 23.oktobra 2021.godine, u Neumu. Organizatori Konferencije su bili Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Caritas Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH. Cilj Konferencije je bio analizirati učinke Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ponuditi preporuke za promjenu zakonske regulative. Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba iz sljedećih organizacija i institucija:
Pročitaj cijelu vijest
19. Oktobar 2021. godine
Održan seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike“ ...
Snimak učesnika Seminara
U okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ u Neumu je u periodu od 18. do 20.oktobra 2021.godine, održan j seminar „Uključivanje invaliditeta u rodne politike“. Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje - građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ koji je podržan od strane organizacije MyRight i Radio Hjälpen iz Švedske, koji u partnerstvu realizuju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” iz Tuzle. Tehnički organizator ovog seminara bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Cilj seminara / seminara je bio da se predstavnici relevantnih institucija upoznaju sa projektom, da se ukaže na genezu i uzročno posljedične odnose koji uzrokuju seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom, te da se iniciraju modaliteti uključivanja i partnerstva organizacija osoba sa invaliditetom u procese kreiranja politika i donošenja odluka i relevantnih procedura za preveniranje i/ili sprečavanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom. Također, cilj je bio da se razgovara i dogovore inicijative za promjene trenutnih politika i procedura u nadležnosti relevantnih institucija čije je sudjelovanje planirano na seminaru. Voditelji seminara bili su Sandra Marković i Suvad Zahirović.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?