Slika Stevie Wonder na plavoj okrugloj pozadini
To što neko nema mogućnost da koristi svoje oči ne znači da
nije sposoban da vidi 
Stevie Wonder
Stevie Wonder napisan na Brajevom pismu
Dobrodošli na službene stranice
Udruženja slijepih Kantona Sarajevo
Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine i do sada nije prekidalo sa radom, ali je djelovalo pod različitim nazivima u skladu sa političkom ili drugom organizacijom područja Grada Sarajeva i njegove okoline.
Više o Udruženju
Aktuelnosti
16. Oktobar 2017. godine
Prvi ženski Lions klub u posjeti Udruženju slijepih Kantona Saraj...
Snimak predstavnica Prvog ženskog lions kluba u posjeti Udruženju slijepih
U okviru obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 16.oktobra 2017.godine posjetile su predstavnice Prvog ženskog Lions kluba, koje je predvodila predsjednica Kluba Ediba Čelić – Spužić. Cilj ove posjete je bio da se članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo dodjeli 5 bijelih štapova. Predsjednica Prvog ženskog Lions kluba Ediba Čelić – Spužić je uručila štapove slijepim osobama i zaželjela im mnogo sreće u životu i radu. Štapovi su uručeni: Emini Bajramović, Meldijani Bešlija, Nadini Imamović, Maji Knežević i Kenanu Kudusu.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Samo odgovorne vlasti u lokalnoj zajednici mogu obezbijediti slij...
Snimak učesnika okruglog stola.
U okviru Projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH“, koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske (SRF), Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 16.oktobra 2017.godine organizovalo okrugli sto na temu:“ Dosljednom implementacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, unaprijediti prava i položaja slijepih osoba u Kantonu Sarajevo”. U radu okruglog stola učestvovali su osim članova Udruženja slijepih predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice, sa ministricom Amelom Dautbegović, dva predstavnika Stranke za bolju budućnost, koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnica Ministarstva prostornog uređenja i građenja, predstavnica Grada Sarajeva, direktori javnih ustanova Porodično savjetovalište i Kantonalni centar za socijalni rad, sa saradnicima, predstavnici općina Novo Sarajevo i Ilidža.
Pročitaj cijelu vijest
16. Oktobar 2017. godine
Uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc sa deleg...
Zajednička fotografija direktora Udruženja sa ambasadorom i atašeima Turske ambasade
Povodom 15. oktobra - Međunarodnog dana slijepih, dana bijelog štapa uvaženi ambasador Republike Turske u Sarajevu Haldun Koc zajedno sa uvaženim atašeom za obrazovanje Ete, atašeom za privredu Yildiz, atašeom za medije Cetres, direktorom Turskog kulturnog centra Yunus Emre Yaman i partnerom programerske firme Zemane d.o.o. Yagiyhan Atmaca posjetio je 16.oktobra 2017.godine Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Tom prilikom zahvaljujući ambasadi Republike Turske u Sarajevu i donaciji turskih privrednika koji djeluju u BiH uručeni su računari Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, koji će se dodijeliti slijepim osobama , članovima Udruženja.
Pročitaj cijelu vijest
Želim da...
Pružim novčanu pomoć
U saradnji sa Paypal sistemom osigurali smo da uplate vaših donacija možete napraviti online, na brz i siguran način.
Radimo na uvođenju ovog sistema
Pružim drugu vrstu pomoći
Radu udruženja možete doprinijeti na različite načine. Jedan od njih je i pružanje tehničke pomoći u organizaciji ili realizaciji određenih aktivnosti. Također, postoje i različite volonterske aktivnosti ali i mogućnost doniranja opreme i uređaja.
Kako mogu pomoći?