Print

Arhiva

Vodič "Dobro za slijepe, dobro je za sve"

Vodič je namijenjen aktivistima u udruženjima slijepih kao zagovaračima,  kreatorima politika i donosiocima odluka, koji omogućavaju samostalni život i punu uključenost slijepih i slabovidnih osoba u zajednicu.

Kompletan tekst Vodiča možete pročitati OVDJEPreporuke Međunarodne organizacije osoba s invaliditetom ( IDA) koje se odnose na položaj osoba s invaliditetom u situaciji pandemije izazvane Corona virusom možete preuzeti OVDJE:/uimages/Preporuke%20IDA.docx

U nastavku možete preuzeti Preporuke svjetske zdravstvene organizacije vezane za invaliditet u uslovima pandemije Corona virusa OVDJE Preporuke_SZO.docx

Misljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za clanstvo u Evropskoj uniji, 14 kljucnih preporuka mozete preuzeti OVDJE

Strategiju Vijeca Europe za osobe s invaliditetom 2017-2023 mozete preuzeti OVDJE

Evropsku direktiva o pristupacnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora mozete preuzeti OVDJE

Vodič za zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Agende za održivi razvoj 2030 možete preuzeti OVDJE

Vodič za donosioce odluka u institucijama vlasti BiH o postojećim pravima slijepih osoba i kako ih unaprijediti u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom možete preuzeti OVDJE


Brošura za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom mozete preuzeti OVDJE

IZVJEŠTAJ ANALIZE IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH 2011.-2015. GODINE

Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011. - 2015. godina, prvi je provedbeni dokument novog pristupa u oblasti invalidnosti u BiH, koji je usklađen sa najvažnijim UN i EU aktima, i u koji su uključene sve oblasti od značaja za položaj OSI.

Ovdje možete preuzeti kompletan izvještaj

VODIČ ZA KAMPANJE JAVNOG ZAGOVARANJA SLIJEPIH OSOBA

Ovaj vodič zamišljen je kao temeljni i uvodni materijal za sve osobe koje javnim zagovaranjem žele rješavati ili barem umanjivati probleme s kojima se susreću oni, njihovi prijatelji, saradnici, kolege, ili članovi organizacija, asocijacija, grupa ili širih populacija.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodič

VODIČ ZA MEDIJSKE ISTUPE U ZAGOVARAČKIM KAMPANIJAMA SLIJEPIS OSOBA

Ovaj vodič zamišljen je kao temeljni i uvodni materijal za sve osobe koje žele, putem odnosa s javnošću kao taktike ili tehnike kampanja javnog zagovaranja, rješavati ili barem umanjivati probleme s kojima se susreću oni, njihovi prijatelji, saradnici, kolege, ili članovi organizacija, asocijacija, grupa ili širih populacija.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodič

PRIRUČNIK ZA INSTRUKTORE ORIJENTACIJE I MOBILITETA SLIJEPIH OSOBA

Priručnik koji imate pred sobom, rezultat je projekta koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizira u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Štokholm i Gotland Lan, u periodu 2015.-2017., a koji je finansiran od strane SIDA, posredstvom organizacije MyRight iz Švedske.

Ovdje možete preuzeti kompletan priručnik

 

VODIČ ZA OSTVARIVANJE PRAVA SLIJEPIH OSOBA PO PROPISIMA BiH, FEDERACIJE BiH I KANTONA SARAJEVO

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo čini sve da poboljša status slijepih osoba u društvu, zaštiti i unaprijedi njihova stečena prava i pomogne im da ih na lakši i efikasniji način ostvare.

Ovdje možete preuzeti kompletan vodić

 

KAKO SAČUVATI VID

Ovu knjigu je 2006. godine izdalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst knjige „Kako sačuvati vid"PRIRUČNIK ZA OBUKU SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA ZA KORIŠTENJE RAČUNARA

Ovaj Priručnik rezultat je projekta koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizira u partnerstvu sa Udruženjem slijepih Štokholm i Gotland Lan, u periodu 2015-2017, a koji je finansiran od strane SIDA, posredstvom organizacije MyRight iz Švedske.

Priručnik je namijenjen instruktorima koji obučavaju slijepe osobe za rad na računarima, slijepim i slabovidnim osobama koje žele da koriste računare i njihovim asistentima i članovima porodice.

Ovdje možete preuzeti kompletan priručnik za obuku slijepih i slabovidnih osoba za korišteljne računara