Print

Zakoni i propisi

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 30. septembra 2003. godine, donijelo je odluku o prihvatanju "Standardnih pravila za ijednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom"

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Odluke o prihvatanju standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom

Ovdje možete preuzeti Medjunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom

Zakon o finansiranju političkih partija

Izborni zakon Bosne i Hercegovine