Print

Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za donosioce odlukaTuzla, 30.04.2024.

 

Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju:

 

Ponovljeni Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za donosioce odluka

 

Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju treninga o primjeni UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao osnova za kreiranje politika i donošenje odluka u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini.

Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku:

www.ic-lotos.org.ba

 

Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba

 

Javni poziv ostaje otvoren do 09. maja 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba

Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.