Print

Tradicionalni susret osoba sa invaliditetom sa predstavnicima institucija vlasti

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight u BiH, organizovali su 08.11.2017.godine, u hotelu Holiday, susret predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija vlasti u Kantonu Sarajevo.

Cilj susreta je bio promocija Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i UN Preporuka koje je Komitet za prava osoba sa invaliditetom dostavio BiH, u aprilu ove godine. Na ovom tradicionalnom susretu predstavnika udruženja OSI i donosioca odluka razgovarano je o mnogim pitanjima i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, a njihovo je rješavanje u nadležnosti kantona, grada i općina udruženih u Kanton Sarajevo.

Ministrica za rad i socijalnu politiku Amela Dautbegović i ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, detaljno su govorili o načinima kako se može unaprijediti partnerski odnos i zajedno graditi društvo jednakih mogućnosti.

Na ovom susretu osobe sa invaliditetom su aktuelizirale određene probleme, a prisutni ministri i predstavnici općine Centar, Službe za zapošljavanje i Porodičnog savjetovališta, obećali su da će svako u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa udruženjima, pokušati da se što više pitanja riješi sistemski.

Veoma intenzivni i prijateljski razgovori nastavljeni su i na zajedničkoj večeri. Tehnički organizator ovog susreta je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.