Print

3.decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prigodno obilježen u Sarajevu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i MyRight Ured u BiH 3. decembra 2020.godine su organizovali svečani prijem u povodu obilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Temaobilježavanja 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koju je prihvatio Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo za 2020.godinu:

„Izgradnja boljeg: pristupačnijeg i održivijeg društva nakon pandemije COVID -19 koje u potpunosti uključuje osobe s invaliditetom

„.

Prijemu su prisustvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija, predstavnica MyRight Ured u BiH, predstavnik Federalnih ministarstava rada i socijalne politike, te predstavnice Ministarstva za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, tepredstavnici medija.

Jasminka Proho ispred Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u svojstvu domaćina, pozdravila je prisutne i zahvalili im na dolasku.U svojim obraćanju govorila je o stepenu implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Preporukama koje je država BiH dobila od UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, Agendi održivog razvoja 2030, federalnoj Strategiji i implementaciji Akcionog plana, sa posebnim fokusom na položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju. Posebno je naglasila potrebu građenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, nužnosti jačanja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, te ulozi koje bi trebale imati institucije vlasti na svim nivoima.


O problemima mladih osoba sa invaliditetom, te generalno o problematici sa kojom se susreću osoba sa invaliditetom u našem društvu, u oblasti pristupačnosti i obrazovanja govorila je Nadina Imamović predsjednica Odbora mladih OSI i aktivistica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Ispred MyRigtha govorila je Koordinatorica Ureda u BiH Binasa Goralija, koja se osvrnula na na implementaciju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim akcentom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje, te djelovanje i saradnju MyRigta sa Koordinacionim odborom udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Dobrica Jonjić je prenio riječi ministra Veska Drljače , koji je bio spriječen da prisustvuje ovoj manifestaciji, a također je govorio o planovima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i 

njihova udruženja.

Cica Pljevljak u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo , prenijela je poruku ministrige Jasne Agić, koja također nije mogla prisustvovati skupu, zbog ranijih obaveza. Gospođa Pljevljak je u svom govoru istakla dobru saradnju sa Koordinacionim odborom, te planove za naredni period i zaželjela što više uspjeha u radu svim udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom.

Tehnički organizator ovog obilježavanja bili su Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Uduženje "OAZA”.