Print

Aktivnosti koje se odnose na zagovaranje implementacije člana 24 Konvencije

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 17.06.2021. godine održana je redovna godišnja Skupština Udruženja.

Nakon završetka rada sjednice, a  skladu sa Akcionim planom Projekta KOO KS za 2021.godinu, članica Odbora za inkluzivno obrazovanje Amna Alispahić prezentirala je aktivnosti Odbora za inkluzivno obrazovanje , koje se odnose na implementaciju člana 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Cilj ovih konsultacija je da se zastupnici Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo , kao najvišeg organa Udruženja, informišu o aktivnostima koje se odnose na zagovaranje implementacije člana 24 Konvencije.


Na kraju se razgovaralo o obrazovanju slijepih osoba, funkcionisanju Centra za slijepe, njegovoj budućnosti itd.

 Ova aktivnost je provedena u okviru Projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021” koji finansira MyRight-BiH