Print

Bez diskriminacije pri korištenju bankarskih usluga

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9.februara 2017.godine okrugli sto na temu "Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH”.

Na ovom okruglom stolu diskutovalo se o problemima i poteškoćama koje osobe sa invaliditetom imaju pri korištenju bankarskih usluga. Razmatrani su svi oblici diskriminacije i ne poštovanja dostojanstva i privatnosti osoba sa invaliditetom pri korištenju ovih usluga. Fokus je bio usmjeren na osobe sa tjelesnim, intelektualnim i senzornim invaliditetom. Dogovoreni su pravci djelovanja, kako bi se stanje u bankarskom sektoru izmijenilo na način da i osobe sa invaliditeom imaju jednake mogućnosti pri korištenju ovih usluga.

Predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine iznosili su konkretne probleme sa kojima se prilikom korištenja ovih usluga susreću.

Formirana je radna grupa od 6 članova, koja će u narednom periodu analizirati legislativu iz ove oblasti i predložiti program zajedničkog djelovanja.