Print

Delegacija SRF-a u posjeti Udruženju slijepih KS

 

Delegacija Saveza slijepih Švedske – SRF, u periodu od 28.02. do 04.03.2016.godine boravi u pojesti Udruženju slijepih Kantona Sarajevo. U okviru ove posjete tročlana delegacija iz Štokholma imaće razne aktivnosti koje su vezane za realizaciju projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015. – 2017." Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i predstavnici Saveza slijepih Švedske – SRF29.februara, u prostorijama Udruženja, razgovarali su o dosadašnjoj realizaciji Projekta, njegovim perspektivama i mogućem proširenju saradnje. Obostrano je zaključeno da se ova već dugogodišnja saradnja stalno unapređuje, a gosti su iskazali svoje zadovoljstvo dosadašnjom imlementacijom projekata koju provodi Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.