Print

Forum teatar - lične priče

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle: 12. jula 2022. godine u sali Narodnog pozorišta Tuzla, sa početkom u 18:00 sati, prikazao je predstavu – Forum teatar pod nazivom ˝Lične priče˝.

Predstavu su osmislili učesnici projekta "Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje” kojeg u Bosni i Hercegovini implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ Tuzla, a koordinira MyRight u Bosni i Hercegovini s podrškom Radio Hjalpen Švedska.

Predstava je nastala kao rezultat podrške među jednakima organizovane širom Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom u riziku od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Predstava je prikazala lične priče aktivista i aktivistica koji su pripremali predstavu.

Predstava je pripremljena u formi forum teatra i sastoji se od 5 kratkih isječaka iz stvarnih života učesnika, koje progovaraju o temama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom. Prema konceptu forum teatra u drugom dijelu publika uzima aktivno učešće i svojim doprinosom predstavi unosi nezaobilazan društveni element u završetak.

Predstavi je prisustvovalo oko 50 gledalaca koji su svojim aktivnim pristupom sudjelovali u izvođenju ove predstave.