Print

Forum žena sa invaliditetom održao sastanak

U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 9.maja 2023.godine održan je drugi sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Na sastanku su žene sa invaliditetom razgovarale o aktivnostima koje su do sada realizovane u okviru Projekta, kao i postignutim rezultatima.

Predsjednica Foruma žena sa invaliditetom Jasmina Dizdarević Nuhić u svom  uvodnom izlaganju

pozvala je sve žene sa invaliditetom da se aktivnije uključe u zagovaranje za svoja prava i bolji položaj u društvu.

Dogovorene su naredne aktivnosti koje će se realizovati u maju i junu ove godine.

Utvrđen je termin održavanja naredne radionice o ulozi udruženja i koalicija za zagovaranje prava OSI koja će se održati 19.maja 2023.godine.

Također je dogovoreno da se okrugli sto o značaju angažovanja asistenata za osobe sa invaliditetom održi polovinom juna.

U okviru ovog sastanka organizovana je kraća radionica o važnosti medijskih nastupa u promociji dostojanstvenog korištenja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite.

Fikret Zuko Predsjednik KOO KS dao je uvodne napomene, nakon čega se pristupilo praktičnim vježbama kreiranja i prezentiranja poruke.

Određen broj učesnica Foruma je kreirao poruku, koja je snimana, a potom preslušavana i komentarisana od strane učesnica Foruma. Ovaj vid edukacije se pokazao interesantnim za učesnice pa će se i u buduće raditi na isti način, kada je god to moguće.

U skladu sa ranijim zaključkom, Forum žena je proširen sa još dvije žene, ali na praširenju Foruma treba i dalje raditi.

Na Forumu je zaključeno da se organizuje zajedničko druženje na koje će se pozvati svi zaiteresirani članovi Koordinacionog odbora, što će doprinjeti boljem povezivanju među članovima različitih udruženja , a samim tim i jačanju pokreta osoba sa invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight u BiH od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.