Print

Gradonačelnik grada Sarajeva potpisao ugovor sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo

Gradonačelnik grada Sarajeva gospodin Abdulah Skaka, sa pomoćnicom gradonačelnika gospođom Aminom Deljković, 17.aprila 2019.godine posjetio je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Direktor Udruženja Fikret Zuko, sa saradnicima i direktor Biblioteke za slijepe u BiH Sakib Pleh, razgovarali su sa gradonačelnikom o aktuelnim pitanjima, od interesa za slijepe osobe, dosadašnjoj saradnji Grada , Udruženja i Biblioteke, te podršci, koju bi Grad u budućnosti mogao pružati Udruženju slijepih Kantona Sarajevo i Biblioteci.

Ovom prilikom potpisan je ugovor o sufinansiranju informisanja slijepih u pristupačnim formatima, časopis „Zvučne novine". Također direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH gospodin Sakib Pleh potpisao je ugovor o podršci Grada Sarajeva  Biblioteci.

U prijateljskom i otvorenom razgovoru sa rukovodstvom Udruženja i  Biblioteke aktuelizirana su mnoga pitanja koja su od interesa za slijepe osobe , a čije rješavanje može podržati Grad Sarajevo. Grad Sarajevo  u posljednjih 20 godina sufinansira „Zvučne novine" i bez ove podrške Grada ovaj časopis objektivno ne bi mogao izlaziti. Direktor Udruženja Fikret Zuko informisao je gradonačelnika o radu i djelovanju Udruženja, te ga upoznao sa problemima sa kojima se Udruženje i njegovi članovi svakodnevno susreću. Gradonačelnik u svom obraćanju pokazao je veliko razumijevanje za probleme slijepih i obećao da će se u narednom periodu, ovim pitanjima, od strane Grada , posvetiti znatno veća pažnja.

Mi u Gradu smo ponosni da imamo ovako uspješno Udruženje, koje je  kao vrlo važan subjekt prepoznato od institucija vlasti ali i od organizacija civilnog društva, rekao je gradonačelnik.

Također je naglasio da će on lično i Grad Sarajevo učiniti sve da obezbijedi adekvatne uslove za dalji uspješan rad i djelovanje Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i Biblioteke za slijepe u BiH.