Print

I općina Ilidža se pridružila našoj akciji

U okviru realizacije projekta koji sufinansira općina Ilidža  "Korištenjem savremenih tehnologija i edukacijom povećati socijalno uključivanje slijepih osoba"” izvršena je nabavka jednog računara – laptopa, nakon čega je izvršeno njegovo prilagođavanje sa adekvatnim programima.

Laptop je 11.09. 2020.godine dodjeljen Vedini Hodžić, članici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koja živi na području općine Ilidža.

Udruženje slijepih već tri godine vodi akciju, koja ima za cilj da se obezbijedi 100 računara, za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo.Općina Ilidža je sufinansiranjem ovog Projekta dala svoj doprinos ostvarenju zacrtanog cilja. Ovdje treba istači da su računari za slijepe osobe veoma važno pomagalo, te da im omogućavaju puno veću i bržu inkluziju u sve društvene tokove.

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo se zahvaljuje općini Ilidža na pruženoj podršci i poziva i druge općine u Kantonu Sarajevo da to isto učine.