Print

Islamska zajednica u BiH zagovara za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u BiH

Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Islamska organizacija za edukaciju, nauku i kulturu „ISESCO" 26. i 27.aprila 2016.godine organizovali su u Sarajevu , u Gazi Husrev-begovoj biblioteci seminar pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u BiH".

Na seminaru su pored organizatora učestvovali predstavnci organizacija osoba sa invaliditetom, koji čine Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Sve aktivnosti oko organizacije seminara koordiniralo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.

Učesnicima seminara između ostalih su se obratili:rukovodilac Ureda Hamed Efendić, predstavnik „ISESCO" Mustafa E.M.Mohammed Saliemeh, ministar Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača, izaslanik Reis-l-uleme u BiH dr.Enes Karić, predsjednik KOO KS Fikret Zuko, predstavnica Vijeća osoba sa invaliditetom u BiH Elvira Bešlija, a prezentacije su pripremili prof.dr. Milanka Miković i pomoćnica Ministra za ljudska prava i izbjeglice u BiH mr.Saliha Đuderija.

Na kraju dvodnevnog seminara usvojeni su zaključci u kojima se građani u BiH i institucije vlasti pozivaju da kroz BiH zakonodavstvo , a i kroz praksu, implementiraju Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Islamska zajednica će kroz svoje aktivnosti promovirati prava osoba sa invaliditetom, raditi na podizanju svijesti građana o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom, a kroz svoje aktivnosti zagovarati poboljšanje i unapređenje prava osoba sa invaliditetom u bosansko-hercegovačkom društvu.

Na kraju seminara učesnicima su dodjeljeni certifikati.