Print

Jačanjem kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom stvaraju se bolje pretpostavke za pregovore sa institucijama vlasti

U okviru zajedničkih aktivnosti Programa MyRight u BiH , a u tehničkoj organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 16.juna 2017.godine održana je radionica na temu „Uloga udruženja organizacijama osoba s invaliditetom, koalicija i mreža u zagovaranju prava i jednakih mogućnosti OSI".

Na radionici su učestvovali predstavnici udruženja osoba s invaliditetom, učlanjenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Predavači Adis Arapović i Fikret Zuko detaljno su analizirali stanje u BiH, sa fokusom na ljudska prava i prava OSI. Na veoma posjećenoj radionici razgovaralo se o trenutnom stanju u udruženjima osoba s invaliditetom, koaliranju i izazovima pred kojima se nalaze udruženja osoba s invaliditetom i pokret osoba s invaliditetom u BiH. Cilj ove radionice je da motiviše osobe s invaliditetom da se aktivnije uključe u rad svojih udruženja, te da zajedničkim djelovanjem kroz Koordinacioni odbor efikasnije zagovaraju bolji status osoba s invaliditetom i građenje društva jednakih mogućnosti.

Ovo je samo jedna od mnogih aktivnosti koje Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo implementira s ciljem da se obezbijedi jedinstvo u djelovanju i bolja pregovaračka pozicija sa institucijama vlasti.