Print

Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike-ice organizacija osoba sa invaliditetomUdruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo raspisuju:

 Javni poziv za odabir stručnjaka / trenera za realizaciju treninga za predstavnike-ice organizacija osoba sa invaliditetom

 Ovim putem pozivamo zainteresovane pojedince i organizacije da se prijave na javni poziv za odabir experta / trenera za realizaciju dva treninga o strateškom planiranju i pripremi i realizaciji planova javnog zagovaranja organizacija osoba sa invaliditetom.

Sve potrebne informacije obrazac za prijavu i TOR možete preuzeti na linku:

www.ic-lotos.org.ba

Sva eventualna dodatna pitanja ili informacije možete zatražiti putem e-maila: ic.lotos@bih.net.ba

 Javni poziv ostaje otvoren do 18. juna 2024. godine, do petnaest sati, a zainteresovani pojedinci i organizacije svoje prijave mogu poslati najdalje do navedenog datuma i vremena u elektronskoj formi na e-mail: suad.z@bih.net.ba

Nepotpune prijave kao i prijave prispjele nakon navedenog roka za njihovo dostavljanje neće biti uzete u razmatranje.