Print

Još jedan korak do nove uredbe o pomagalima za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo gospođa Zilha Ademaj 28.februara 2017.godine primila je u svom kabinetu predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Predsjednik Koordinacinog odbora Fikret Zuko i član odbora Nevenko Novotni razgovarali su sa ministricom o rješavanju problema koji se odnose na pomagala za osobe sa invaliditetom i donošenju nove uredbe kojom će se ova oblast regulisati u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Ministrica Ademaj pokazala je veliko razumijevanje za probleme koje imaju osobe sa invaliditetom pri nabavci i korištenju raznih pomagala.

Dogovoreno je da ministrica formira radnu grupu koja će, u što je moguće kraćem roku , na osnovu dostavljenih materijala Koordinacionog odbora, pripremiti novu uredbu. Zatražila je da Koordinacioni odbor , u ovu radnu grupu imenuje svog predstavnika. Ministrica smatra da su zahtjevi Koordinacionog odbora i pojedinih udruženja realni i potrudiće se da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, u maksimalno mogućoj mjeri, udovolji zahtjevima Koordinacionog odbora. Tema razgovora bila je i utvrđivanje prednosti za osobe sa invaliditetom u ustanovama za zdravstvenu zaštitu. Ministrica je informisala predstavnike KOO KS da je uputila dopis svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo da se osobama sa invaliditetom da prednost pri korištenju zdravstvenih usluga. Dogovoreno je da se ovo pitanje treba riješiti principjelno, te da se treba regulisati nekim formalnim aktom kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe. Ovo je nastavak aktivnosti u okviru kampanje #PonosniNaSebe koja se realizuje u okviru Programa MyRight u BiH.