Print

Još jedna uspješna aktivnost Koordinacionog odbora, na povećanju inkluzije osoba sa invaliditetom

U sjedišu Kantona Sarajevo danas 1.juna 2018.godine organizovano je svečano potpisivanje Protokola o radu i saradnji koordinacionog tijela na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo. Ovaj Protokol potpisalo je 6 kantonalnih ministarstava, Kantonalno tužilaštvo, Fondacija lokalne demokratije i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. U ime Koordinacionog odbora Protokol je potpisao predsjednik KOO KS Fikret Zuko.

Ovaj Protokol je zaključen s ciljem uspostavljanja i podsticanja uspostavljanja multidisciplinarne saradnje potpisnika radi unapređenja prevencije i zaštite žrtava nasilja u porodici, postizanja veće kvalitete i efikasnosti u prevenciji, zaštiti, radu i djelovanju u sistemu zaštitte od nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo, uz osiguranje standarda rada i postupanja u skladu sa ratificiranim međunarodnim dokumentima, zakonima i ostalim propisima iz oblasti zaštite od nasilja u porodici.