Print

Još jedna važna aktivnost u okviru kampanje PonosniNaSebe

U okviru kampanje PonosniNaSebe Koordionacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz podršku MyRighta, 19.aprila 2017.godine organizovao je okrugli sto na temu: „Uloga lokalne zajednice u implementaciji Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH".

Na Okruglom stolu je analiziran status i položaj osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo ikako ga unaprijediti zajedničkom implementacijom Lokalnog akcionog plana.

Ovom priliko će se prezentirana: federalna Strategija za unapređenje prava i položaja OSI u F BiH 2016-2021, analiziran je stepen implementacije Lokalnog akcionog plana 2015-2017, razgovarano je o mogućim prioritetima novog akcionog plana 2017-2021 u Kantonu Sarajevo. Također je prisutnima prezentirana UN Agenda za održivi razvoj 2030, te njeno povezivanje sa članovima Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Ovo je bila dobra prilika da se sa prestavnicima institucija vlasti Kantona Sarajevo, općinama udruženih u Kanton Sarajevo, kao i sa predstavnicima javnih ustanova, razgovara o svim aktualnim pitanjima od interesa za osobe s invaliditetom.

 

U radu ovog okruglog stola učestvovala je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, sa saradnicima, predstavnici drugih kantonalnih ministarstava, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Neira Dizdarević, predstavnici Grada Sarajeva, općina, javnih ustanova,koordinatorica programa MyRight u BiH Binasa Goralija i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

 

Dogovoreno je da se intenzivira implementacija Akcionog plana 2015-2017.Utvrđeni su okvirni prioriteti za novi Akcioni plan 2018-2021. Iskazano je jasno opredjeljenje da se i dalje unapređuju partnerski odnosi između Koordinacionog odbora i institucija vlasti, te da se predstavnici KOO KS uključuju u radne grupe i komisije koje pripremaju zakone i druge propise koje su od interesa za osobe sa invaliditetom.

 

Tehnički organizator okruglog stola bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.