Print

Koalicije osoba s invaliditetom u F BiH potpisale Sporazum o zajedničkom djelovanju

U svih 10 kantona u Federaciji BiH ranije su formirane koalicije organizacija osoba sa invaliditetom.Ove koalicije do sada nisu imale jasan plan zajedničkog rada i djelovanja, kako u kantonima, tako i na nivou Federacije BiH. Da bi se ovo stanje promijenilo i efikasnije implementirala nova Strategija u oblasti invalidnosti, koju je Vlada F BiH usvojila 23.12.2016.godine, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), organizovalo je 9. i 10.marta 2017.godine Konferenciju "Zajedničko djelovanje, najefikasnijinačin zagovaranja za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu".

Konferencija je organizovana u Sarajevu, u hotelu Hollywood.

Na ovoj konferenciji diskutovano je o Sporazumu o saradnji i djelovanju koalicija organizacija osoba s invaliditetom u F BiH i Kodeksu njihovog ponašanja, kojisu na Konferencijiusvojeni i potpisani. Učesnici su za predsjednika ovog koordinacionog tijela izabrali Fikreta Zuku iz Sarajeva, a za sekretara Suada Zahirovića iz Tuzle.

U toku Konferencije je diskutovano o zajedničkim aktivnostima, implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, implementaciji lokalnih akcionih planova i zajedničkom djelovanju u predstojećim reformskim procesima.

U radu konferencije su učestvovali, pored predstavnika koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz 8 kantona, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo.