Print

Konferencija „Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slijepih osoba“

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovalo je  od 29.09. do 01.10. dvodnevnu konferenciju: „Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slijepih osoba".

Na ovoj Konferenciji aktuelizovana su:

- pitanja u vezi korištenja savremenih tehnologija od strane slijepih osoba;

- načini kako se mogu nabaviti ista,

- mogućnosti zagovaranja da se nabavka savremenih asistivnih pomagala obezbjeđuje kroz državne institucije.


Na skupu je obrađeno više tema koje su bile posvećene operativnim sistemima, web pristupačnosti, govornim tehnologijama, Brajevom pismu, pomagalima za domaćinstva i slično. Uvodničari su bili Hamdo Kentra, Gradimir Kragić, Vehid Hajduković, Nadina Imamović, Amna Alispahić, Suvad Zahirović, a konferencijom je moderirao Zuko Fikret.

Pored predstavnika organizacija i udruženja iz Federacije BiH, na ovom skupu aktivno su sudjelovali predstavnici iz Savez slijepih Crne Gore i Savez Slijepih Republike Srpske koji su informisali prisutne o aktuelnom stanju primjene asistivnih tehnologija u njihovoj sredini. Završni dio konferencije bio je posvećen mjestu i ulozi organizacija i udruženja slijepih i slabovidih lica u razvoju i primjeni novih tehnologija.


Zaključci i preporuke sa Konferencije  Značaj asistivnih tehnologija za inkluziju slijepih osoba" koju je u Sarajevu organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u periodu: 29.09. – 01.10. 2021.godine:

 

·        Učesnici Konferencije smatraju da predstavnici institucija vlasti, na svim nivoima, uopšte ne posvećuju  pažnju značaju savremenih tehnologija i njihovom korištenju od strane slijepih osoba, jer im ne omogućavaju da ih dobiju kroz sistem zdravstvene ili socijalne zaštite, te da obezbijede obuku za njihovo korištenje.

Traži se od organa u udruženjima slijepih i savezima da odrede posebne osobe ili formiraju stručne timove koji će pripremati adekvatne prijedloge za institucije vlasti, ne samo na lokalnom,  već na svim nivoima u BiH, a ako je moguće i na nivou regije zapadnog Balkana;

 

·        Da bi se omogućilo praćenje standarda u okviru pristupačnosti potrebno je postojeće Standarde u vezi web pristupačnosti prevesti na jezike koji se razumiju na ovom području i iste objaviti u pristupačnom formatu;

 

·        S obzirom da u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izvršena standardizacija Brajevog pisma, traži se od udruženja slijepih i predstavnika institucija vlasti da se u što kraćem roku izvrši standardizacija Brajevog pisma i verifikuje kod nadležnih institucija;

 

·        Traži se od organa udruženja slijepih na svim nivoima da kod nadležnih institucija i donosioca odluka stalno insistiraju i zagovaraju da se kod primjene univerzalnog dizajna obezbijedi što veća pristupačnost za sve građane pa i za osobe s invaliditetom;

·        Treba pokrenuti incijativu da se na nivou entiteta ili BiH definiše lista ključnih pomagala za slijepe, koja bi se obezbjeđivala kroz sistem zdravstvene ili socijalne zaštite, kako bi se eliminisali različiti pristupi u odabiru ključnih pomagala. Da bi se eliminisale eventualne zloupotrebe potrebno je obezbijediti veću ulogu udruženja slijepih u dodjeli pomagala za slijepe osobe, poštujući individualni pristup i stvarne potrebe slijepe osobe;

 

·         Udruženja slijepih trebaju instirati kod nadležnih organa da se usaglasi maksimalna dužina korištenja jednog pomagala, kako bi se izbjegle drastične razlike u rokovima njihovog korištenja;

 

·        Udruženja slijepih trebaju insistirati da se što više mladih slijepih osoba uključuje u promociju pomagala za slijepe, da se obuče za njihovo korištenje, te da u što većoj mjeri promovišu korištenje Brajevog pisma;

 

·        Treba razmotriti mogućnost da se određeni softveri kao i savremena pomagala obezbjeđuju na nivou regije, kako bi se obezbijedila povoljnija cijena od strane proizvođača;

 

·        Treba insistirati kod nadležnih institucija da se na liste pomagala za slijepe, koje se finansiraju kroz sistem, uvrste i pomagala koja se koriste u domaćinstvu jer je to od izuzetne važnosti za samostalan život slijepih osoba;

 

·        Preporučuje se svim udruženjima slijepih da u zagovaranju za pristupačnost i samostalan život slijepih osoba, kao alate koriste UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Preporuke UN Komiteta za prava osoba s invaliditetom i Agendu 2030;

 

·        Učesnici Konferencije su se dogovorili  da će narednu sličnu Konferenciju organizovati u prvoj polovini 2022.godine. Mogući domaćini su Udruženje slijepih KS, IC.Lotos Tuzla, Savez slijepih Republike Srpske i Savez slijepih Crne Gore. Predložiće se i Savezu slijepih Srbije i drugim savezima u regionu, da učestvuju na ovoj Konferenciji i na taj način unaprijedimo zajednički rad na povećanju samostalnog života slijepih osoba

 

·        Svi prisutni su odali priznanje Udruženju slijepih KS na organizovanju ove Konferencije i zahvalili se Savezu slijepih Švedske – Štokholm  SRF  i MyRight-u na podršci koju su pružili pri organizovanju ove Konferencije.