Print

Konsultacije o inkluzivnom obrazovanju

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovalo je 01.10.2020.godine, sa članovima Upravnog odbora Udruženja konsultacije o implementaciji člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, o inkluzivnom obrazovanju. Konsultacije je vodila Amna Alispahić članica Odbora za inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo.


Članovi Upravnog odbora Udruženja pokazali su poseban interes za mogućnosti uključivanja slijepe djece u inkluzivno obrazovanje i za stav Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u vezi s tim. Upravni odbor je dao punu podršku Odboru za inkluzivno obrazovanje i ocijenio da je njihov dosadašnji rad bio veoma uspješan.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima 2018-2021” koji podržava MyRight.