Print

Međunarodna konferencija u Štokholmu u organizaciji Saveza slijepih Švedske

U Štokholmu je u periodu od 20. do 24.oktobra 2016.godine održana međunarodna partnerska konferencija koju je organizovao Savez slijepih Švedske -SRF. Jedna od tema Konferencije bila je i UN Agenda održivog razvoja 2030. i njenih 17 globalnih ciljeva. Na Konferenciji je učestvovalo oko 50 učesnika predstavnika 9 država , u kojima SRF podržava projekte.

U radu Konferencije učestvovala je delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu: Hamdo Kentra - predsjednik,Fikret Zuko - direktor i Armin Hadžić - prevodilac,asistent.

.