Print

Ministar Garibija primio predstavnike KOO KS

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija, sa saradnicima, primio je 18.01.2019.godine predstavnike Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u koji je učlanjeno 9 udruženja osoba sa invaliditetom. U dužem, srdačnom i veoma konstruktivnom dijalogu, razgovaralo se o mnogim važnim pitanjima koja su od interesa za osobe sa invaliditetom.

Fikret Zuko predsjednik Koordinacionog odbora upoznao je ministra sa dosadašnjim radom Koordinacinog odbora, saradnji sa Ministarstvom i pitanjima koja se u budućnosti trebaju rješavati, kako bi se osobama sa invaliditetom obezbijedilo da na ravnopravan način sa drugima mogu ostvarivati svoja ljudska prava. Posebna pažnja posvećena je implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo (2018.-2021.) i obavezama koje proizilaze iz ovog Akcionog plana.

Ministar Garibija izrazio je svoje zadovoljstvo zbog ovog sastanka jer će mu informacije koje je dobio poslužiti da što realnije planira svoje naredne aktivnosti. Istakao je da će Ministarstvo sve svoje aktivnosti, koje se odnose na osobe sa invaliditetom, kao i propise , kreirati u saradnji sa predstavnicima Koordinacionog odbora. Posebno je aktuelizirano pitanje socijalnog stanovanja, regulisanja posebnim zakonom statusa organizacija osoba sa invaliditetom, te finansiranje njihovog rada.

Ministar je najavio da će u narednom periodu posjetiti sva udruženja učlanjena u Koordinacioni odbor, te da će sa njihovim predstavnicima razgovarati o specifičnim problemima koji proizilaze iz vrste i stepena invaliditeta. Ministar je istakao da su ova udruženja veoma važna za društvenu zajednicu, da rade veoma koristan posao za svoje članove i za državu, da imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, te da će Ministarstvo pri kreiranju svojih budućih aktivnosti to imati u vidu.