Print

Mlade osobe sa invaliditetom žele veći angažman u udruženjima osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20.decembra 2018.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, organizovao je okrugli sto na temu "Značaj agažovanja mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS”. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima” – koji se realizuje u okviru zajedničkih aktivnosti MyRighta.


Moderator i uvodničar na okruglomstolu bio je Fikret Zuko.


U uvodnom izlaganju gospodin Zuko detaljno je govorio o značaju i ulozi udruženja osoba sa invaliditetom, njihovom radu i djelovanju, ustavnom uređenju BiH, važnosti zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom, te o međunarodnim i domaćim dokumentima koji se odnose na ljudska prava osoba sa invaliditetom. Posebnu pažnju je posvetio mladim osobama sa invaliditetom i značaju njihovog uključivanjau rad udruženja, te uključivanje u zagovaračke aktivnosti. Nakon uvodnog izlaganja članovi udruženja koja su uključena u Koordinacioni odbor, aktivno su se uključili u diskusiju. Iznosili su svoja iskustva koja imaju i preprekama koje im otežavaju veći društveni angažman. Svi prisutni su podržali opredjeljenje da se poveća aktivizam mladih osoba sa invaliditetom, a većina mladih osoba je iznosila i konkretne prijedloge koji bi mogli povećati njihov angažman u udruženjima.