Print

Nastavlja se podrška prijatelja iz Švedske

Delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu: Fikret Zuko – direktor Udruženja, Safeta Baković – koordinator Projekta i Amna Alispahić – članica projektnog tima boravili su u radnoj posjeti Savezu slijepih Štokholm (SRF) u periodu od 21. do 25.maja 2018.godine.

Ova posjeta je organizovana u okviru Projekta "Unapređenjedugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a finansiran je od strane MyRight.

Za vrijeme boravka u Švedskoj delegacija iz Sarajeva bila je u prilici da razmijeni iskustva i da se upozna sa načinom zagovaranja za prava slijepih u Švedskoj. Posebna pažnja posvećena je načinu prikupljanja sredstava za finansiranje udruženja slijepih u Švedskoj, sa posebnim fokusom na učešće institucija vlasti Švedske u podršci udruženjima slijepih. Za članove delegacije iz Sarajeva organizovano je više sastanaka na kojima se detaljno razgovaralo o određenim pitanjima. Sastanci su organizovani u Savezu slijepih Štokholm, u sjedištu Saveza slijepih Švedske, Švedskoj agenciji za učešće (MFD), sjedištu MyRight-a, Centru za pomoć pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Forumu žena.

Na svim ovim sastancima detaljno je razgovarano o aktivnostima kojima se bave ove institucije u Švedskoj, kao i mogućnosti da se određena rješenja primjene u BiH.

Navedeni Projekat planira se realizovati u naredne četiri godine, o čemu je sa MyRight potpisan Ugovor.