Print

Nastavljene aktivnosti u okviru Projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna“

Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo Fikret Zuko i koordinatorica projekta Safeta Baković održali su sastanak sa predstavnicima organizacije MyRight Binasom Goralija i Natašom Maros. Sastanak je održan 24.10.2022.godine u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

 

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se provode u okviru projekta osnaživanja žena s invaliditetom "Ovdje sam - vidljiva i ponosna” , s posebnim osvrtom na provedene treninge.

Nakon ovog sastanka održan je sastanak sa Forumom žena s invaliditetom. U toku sastanka razgovarano je o ciljevima djelovanja Foruma, o tome šta žene u Forumu smatraju da im najviše nedostaje kako bi one bile snažnije i vidljivije u društvu. Također se diskutovalo o budućim aktivnostima Foruma.

 

Željelo se direktno od žena s invaliditetom saznati koji su to prioriteti na koje treba posebno obratiti pažnju prilikom pisanja plana aktivnosti za narednu godinu.

U nastavku rada Forum žena sa invaliditetom je odabrao predsjednicu Foruma, odlučio se za prioritetne oblasti djelovanja u narednom periodu i odabrao svoje dvije predstavnice za radionicu na kojoj će se kreirati plan aktivnosti za narednu godinu. Za predsjednicu Foruma žena sa invaliditetom Kantona Sarajevo izabrana je Jasmina Dizdarević Nuhić.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight u BiH od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.