Print

Nova Uredba o pomagalima u Kantonu Sarajevo

 

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, već duže vrijeme su usaglašavali obim i kvalitet pomagala koje osobe sa invaliditetom mogu dobiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.  Za unapredjenje prava na pomagala zagovarala su udruženja pojedinačno, a glavna aktivnost se vodila kroz Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u okviru Programa MyRight za Bosnu i Hercegovinu.

Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj krajem maja 2020.godine usvojila novu Uredbu o pomagalima, u kojoj su  prava na ključna pomagala za osobe sa invaliditetom riješena na povoljniji način.


Povećan je broj pomagala koja mogu ostvariti osobe sa invaliditetom, što bi trebalo doprinjeti njihovoj efikasnijoj i kvalitetnijoj integraciji u društvo. Ilustracije radi slijepe osobe u Kantonu Sarajevo , po ovoj Uredbi, moći će ostvariti i pravo na mašinu za pisanje Brajevog pisma, na čemu Udruženje slijepih Kantona Sarajevo insistira posljednjih 20 godina. Rješenjima iz ove uredbe nisu zadovljne sve kategorije osoba sa invaliditetom, tako da ćemo  i dalje zagovarati da se ova oblast reguliše u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.