Print

Novi pristup u jačanju motivacije slijepih osoba

Članica Udruženja slijepih Sabina Zijadić Husić , po zanimanju psiholog, 2.marta 2016.godine održala je predavanječlanovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Predavanju je prisustvovala i delegacija Saveza slijepih Štokholm. Predavanje je proteklo u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Dogovoreno je da se ovakva predavanja organizuju i u buduće. Ovo je novi pristup u jačanju samopouzdanja, razmjeni iskustava i rješavanju problema koje imaju slijepe osobe u svakodnevnom životu u interakciji sa okolinom.