Print

Očekujemo preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom

U periodu od 25. do 29.marta 2017.godine predstavnici 5 koalicija osoba sa invaliditetom , koje djeluju u okviru Programa MyRight u BiH, boravili su u Ževeni s ciljem da UN Komitetu za prava osoba s invaliditetom prezentiraju položaj osoba sa invaliditetom u BiH. U delegaciji su bili i predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko direktor i Safeta Baković.

U Ženevi je u toku XVII zasjedanje UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, u okviru koga je i država Bosna i Hercegovina odgovarala na pitanja o implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH.

U okviru konstruktivnog dijaloga predstavnika države sa članovima Komiteta otvorena su mnoga pitanja o položaju i pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Predstavnici koalicija održali su veliki broj formalnih i neformalnih sastanaka sa članovima Komiteta, kako bi im detaljnije objasnili položaj osoba s invaliditetom u BiH.

Predstavnici koalicija, koje djeluju u okviru programa MyRight prisustvovali su zvaničnim sastancima na kojima su predstavnici države BiH odgovarali na pitanja članova UN Komiteta.

Opšta ocjena članova naše delegacije je da su članovi UN Komiteta dobro upoznati sa situacijom u BiH, da u potpunosti razumije situaciju u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom, kao i opšte stanje u državi BiH. Iz tih razloga očekujemo da će preporuke koje će se dostaviti državi Bosni i Hercegovini biti tako formulisane i da će nam poslužiti kao dobar alat za efikasnije zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u pravni sistem BiH.

Kao i do sada i ovaj put možemo biti #PonosniNaSebe.