Print

Održan okrgli sto sa predstavnicima institucija vlasti u zeničko-dobojskom kantonu

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Savez udruženja slijepih zeničko - dobojskog kantona, u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH",koji podržava MyRight i Savez slijepih Švedske, organizovali su okrugli sto na temu: "Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom , pretpostavka za veću socijalnu uključenost slijepih osoba", koji je održan 14.oktobra 2015.godine u Zenici, u hotelu Zenica.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija vlasti ZE-Do kantona , predstavnici općina sa područja ZE-DO kantona , predstavnici javnih ustanova i predstavnici udruženja slijepih iz zeničko-dobojskog kantona. Na okruglom stolu je govoreno o ulozi lokalne zajednice u imlementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i položaju slijepih osoba i njihovih organizacija u Federaciji BiH, sa fokusom na zeničko -dobojski kanton.

Posebna pažnja je posvećena implementaciji Projekta u zeničko-dobojskom kantonu i mogućnosti korištenja iskustava koje je Uduženje slijepih Kantona Sarajevo steklo u dugogodišnjoj saradnji sa Savezom slijepih Švedske.

Opšta ocjena svih učesnika je da treba intenzivirati aktivnosti na implementacijiji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i drugih međunarodnih dokumenata kojima se regulisu prava osoba s invaliditetom.

Jednoglasna ocjena svih učesnika na kraju je bila da je položaj slijepih osoba i njihovih organizacija u ZE – DO kantonu nezadovoljavajući, da su slijepe osobe isključene iz svih društvenih tokova, a da njihove organizacije nemaju ni najelementarnije uslove za rad i djelovanje.

Dogovoreno je da se pokrenu aktivnosti koje će inicirati promjenu stanja, s ciljem poboljšanja opštih uslova za život i rad slijepih osoba, te da se kroz budžete kantona i općina obezbijede finansijska sredstva za rad i funkcionisanje organizacija slijeph. U tom smislu intenziviraće se edukacija slijepih osoba, kako bi se povećali njihovi personalni kapaciteti, a time i kapaciteti organizacija slijepih, što bi stvorilo dobre pretpostavke za građenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija slijepih.