Print

Održan okrugli sto “Prezentacija Akcionog plana 2022.-2027”

U prostorijama Udruzenja slijepih Kantona Sarajevo 26.08.2022.godine održan je okrugli sto na temu "Prezentacija finalnog prijedloga Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, za period 2022.-2027.godina".Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici udruženja učlanjenih u Koordinacioni odbor, predstavnik Udruženja Život sa down sindromom i SUMERA. Ispred institucija vlasti prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

 

Na početku okruglog stola prezentiran je prijedlog finalnog Akcionog plana, koji je upućen Vladi Kantona Sarajevo u proceduru. Detaljna diskusija je vođena o Uredbi kojom se reguliše nabavka i distribucija pomagala. Dogovorene su aktivnosti koje treba poduzeti da bi se ova Uredba dopunila i dosljedno primjenjivala u praksi.

Ova aktivnost je realizovana u okviru programa zajedničkih aktivnosti "Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima", koji finansira MyRight u BiH.