Print

Održan okrugli sto sa predstavnicima institucija vlasti u hercegovačkoj –neretvanskoj županiji

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Udruga slijepih HNŽ, u okviru projekta"Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH", koji podržavaMyRight i Savez slijepih Švedske,organizovali su okrugli sto na temu: "Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, pretpostavka za veću socijalnu uključenost slijepih osoba", koji je održan 25.05. 2016.godine u Mostaru, u hotelu „Ero".

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija vlasti hercegovačko – neretvanske županije, predstavnici općina sa područja HNŽ, predstavnici javnih ustanova, članovi Udruge slijepih i predsjednica koalicije osoba sa invaliditetom HNŽ „Zajedno smo jači". Na okruglom stolu je razgovarano o ulozi lokalne zajednice u imlementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i položaju slijepih osoba i njihovih organizacija u Federaciji BiH, sa fokusom na hercegovačko-neretvansku županiju.

Posebna pažnja je posvećena implementaciji Projekta u HNŽ i mogućnosti korištenja iskustava koje je Uduženje slijepih Kantona Sarajevo steklo u dugogodišnjoj saradnji sa Savezom slijepih Švedske.

Opšta ocjena svih učesnika je da treba intenzivirati aktivnosti na implementacijiji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kao i drugih međunarodnih dokumenata kojima se regulisu prava osoba s invaliditetom.

Jednoglasna ocjena svih učesnika na kraju je bila da je položaj slijepih osoba i njihovih organizacija u HNŽ nezadovoljavajući, da su slijepe osobe isključene iz svih društvenih tokova, a da njihove organizacije nemaju ni najelementarnije uslove za rad i djelovanje jer ne mogu dobiti podršku od nadležnih institucija vlasti.

Dogovoreno je da se pokrenu aktivnosti koje će inicirati promjenu stanja, s ciljem poboljšanja opštih uslova za život i rad slijepih osoba, te da se kroz budžete županije i općina obezbijede finansijska sredstva za rad i funkcionisanje organizacija slijepih. U tom smislu intenziviraće se edukacija slijepih osoba, kako bi se povećali njihovi personalni kapaciteti, a time i kapaciteti organizacija slijepih, što bi stvorilo dobre pretpostavke za građenje partnerskih odnosa između institucija vlasti i organizacija slijepih.

Svi učesnici podržali su kampanju „Ponosni Na sebe" koja se u okviru programa MyRight u BiH realizuje u 5 koalicija osoba sa invaliditetom: Sarajevo, Mostar, Tuzla , Bijeljina i Doboj.

Okrugli sto je dio projekta Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015 – 2017.godina" koji finansira SIDA posredstvom MyRight-a iz Švedske, a koji se realizuje u saradnji sa Savezom slijepih Švedske – SRF.