Print

Održan sastanak u prostorijama MyRight - Štokholm

Tročlana delegacija Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u sastavu Hamdo Kentra , predsjednik Udruženja, Fikret Zuko direktor Udruženja i Armin Hadžić – prevodilac i asistent prisustvovala je 26.oktobra 2016.godine organizovanom sastanku u prostorijama MyRight-a u Štokholmu.

Na navedenom sastanku sa predstavnicima MyRight razgovarano je o perspektivama projekata koje finansira SIDA, načinu apliciranja projekata, te principima koje treba obavezno uzeti u obzir prilikom pripreme projekata.