Print

Održan trening javnog zagovaranja za slijepe osobe u Sarajevu

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.", koji podržavaMyRight i Savez slijepih Švedske,organizovalo je trening „Javnog zagovaranja" za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo. Trening je održan 27. i 28. novembra 2017. godine u Sarajevu. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja", sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.

Tokom treninga posebna pažnja je posvećena mogućnosti javnog zagovaranja koristeći kao alat Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini u aprilu 2017.godine. Također su korištena iskustava koje je Uduženje slijepih Kantona Sarajevo steklo u dugogodišnjoj saradnji sa Savezom slijepih Švedske.

Treneri su bili: Fikret Zuko i Vehid Hajduković.

Opšta ocjena svih učesnika je da je ovaj trening bio veoma uspješan i koristan i da se ovaj vid edukacije treba nastaviti i u budućnosti.