Print

Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u unsko-sanskom kantonu

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.", koji podržavaMyRight i Savez slijepih Švedske,organizovalo je trening „Javnog zagovaranja" za članove udruženja slijepih unsko-sanskog kantona. Trening je održan 03. i 04. novembra 2017. godine u Bihaću. Treningu je prisustvovalo 20 slijepih osoba, članova udruženja slijepih.

Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja", sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom.

Tokom treninga posebna pažnja je posvećena mogućnosti javnog zagovaranja koristeći kao alat Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini u aprilu 2017.godine, Također su korištena iskustava koje je Uduženje slijepih Kantona Sarajevo steklo u dugogodišnjoj saradnji sa Savezom slijepih Švedske.

Treneri su bili:Fikret Zuko i Senija Okić.

Opšta ocjena svih učesnika je da je ovaj trening bio veoma uspješan i koristan i da se ovaj vid edukacije treba nastaviti i u budućnosti.