Print

Održan trening „Javnog zagovaranja“ za slijepe osobe u Sarajevu

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Podizanje kapaciteta organizacija slijepih u Federaciji BiH 2015.-2017.", koji podržavaMyRight i Savez slijepih Švedske,organizovalo je trening „Javnog zagovaranja" za članove Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji je održan 28. i 29. novembra 2015.godine u Sarajevu. Treningu je prisustvovalo 16 slijepih osoba, članova Udruženja.


Učesnici treninga stekli su osnovna znanja iz oblasti „Javnog zagovaranja", sa fokusom na zagovaranje prava slijepih osoba i drugih osoba s invaliditetom. Tokom treninga posebna pažnja je posvećena mogućnosti javnog zagovaranja koristeći kao alat Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i skustava koje je Uduženje slijepih Kantona Sarajevo steklo u dugogodišnjoj saradnji sa Savezom slijepih Švedske. Treneri su bili: Vehid Hajduković i Fikret Zuko.

Opšta ocjena svih učesnika je da je ovaj trening bio veoma uspješan i koristan i da se ovaj vid edukacije treba nastaviti i u budućnosti.