Print

Održana 8. sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 23.aprila 2019.godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja. Zastupnici u Skupštini razmatrali su i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i djelovanju Udruženja u 2018.godini i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja u 2018.godini. U diskusiji je ocijenjeno da je rad Udruženja u 2018.godini bio veoma uspješan , te da uprkos poteškoćama koje prate rad i ovog i sličnih udruženja, postignuti su veoma zapaženi rezultati.

Posebno je istaknut značaj raznih oblika edukacije, koje je Udruženje organizovalo u 2018.godini, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Veoma značajnim su ocijenjene i zagovaračke aktivnosti, koje kontinuirano provodi Udruženje, s ciljem da se unaprijedi položaj slijepih osoba u društvu. Zastupnici Skupštine Udruženja za predstavnike u Skupštinu Saveza slijepih Federacije izabrali su Fikreta Zuku i Almasa Kulovića, s tim da je Fikret Zuko delegiran i u Upravni odbor Saveza.

Također se diskutovalo o projektima koji su realizovani u Udruženju u 2018.godini, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednom periodu. Posebna zahvalnost je upućena organizaciji MyRight iz Švedske, Savezu slijepih Švedske (SRF), Ministarstvu za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Gradskoj upravi Grada Sarajeva,  lions klubovima u BiH, CIK-u, Federalnom ministarstvu  rada i socijalne politike i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u F BiH, koji su Udruženju pružali razne oblike podrške u toku 2018.godine.