Print

Održana dvodnevna konferencija Koordinacionog odbora udruženja OSI Kantona Sarajevo

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 11. i 12.oktobra održao konferenciju na temu "Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u implementaciji Akcionog plana za izjednačenje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo"

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici svih udruženja učlanjenih u KOO KS , Azra Mulaomerović i Cica Pljevljak iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Učesnici Konferencije su diskutovali o stepenu implementacije Akcionog plana, o implementaciji Konvencije o pravima OSI, kao i o budućim planovima i unapređenju saradnje sa resornim Ministarstvom i institucijama vlasti uopšte.

Binasa Goralija je prezentirala program i projekte MyRight, sa posebnim akcentom na podnošenje Alternativnog izvještaja o implementaciji Konvencije o pravima OSI.

Na kraju Konferencije učesnici su predložili i usvojili određene zaključke.