Print

Održana dvodnevna međunarodna Konferencija

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u okviru projekta Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH, koji finansira MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske organizovalo je 29. i 30. novembra 2016.godine konferenciju "Implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, položaj slijepih osoba, stanje perspektive i izazovi”.

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici: organizacija slijepih iz Federacije BiH, Saveza slijepih Švedske, nadležnih kantonalnih
i federalnih ministarstava i MyRighta

.

Prvi dan Konferencije učesnicima se obratio federalni ministar rada i socijalne politike gospodin Vesko Drljača. Tokom dvodnevnog rada razmatrana su mnoga pitanja od interesa za slijepe osobe i njihove organizacije.

Na kraju Konferencije učesnici su usvojili preporuke i zaključke koji će se koristiti kao putokaz za budući rad i djelovanje organizacija slijepih u F BiH.