Print

Održana konferencija „Seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama s invaliditetom"

 

Konferencija „Seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama s invaliditetom" održana je u periodu od 31. maja 2022. do 01. juna 2022.godine, u Neumu.

Konfernecija je realizovana u okviru projekta „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje nad osobama sa invaliditetom – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja" koji implementiraju Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" IC Lotos Tuzla, koordiniraMyRight- Empowers people with disabilities u BiH, a podržan je od Radiohjälpen.

U radu Konferencije učestvovali su predstavnici institucija zakonodavne i izvršne vlasti i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.Moderator Konferencije je bio Fikret Zuko direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Nakon dvodnevnog rada i sveobuhvatnih diskusija doneseni su sljedeći zaključci i preporuke:

 

Ø  Pripremiti platformu o zajedničkom djelovanju organizacija osoba sa invaliditetom i institucija vlasti,  s ciljem prevencije i zaštite žrtava seksualnog i rodnog nasilja nad osobama sa invaliditetom. Platformu će pripremiti Udruženje slijepih KS, IC Lotos i Gender centar FBiH;

Ø  Pri izradi spomenute platforme definisati izvještajne jedinice koje će davati relevantne podatke o periodici prikupljanja podataka, spolu, godištu, vrsti invaliditeta i sl.;

Ø  Uključiti osobe sa invaliditetom u postojeće protokole o prevenciji nasilja u porodici kao i u strategije i zakone kojima se reguliše prevencija svih oblika nasilja, uključujući i seksualno i rodno zasnovano nasilje;

Ø  Pri izradi dokumenata i procedura poštovati Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom;

Ø  Proslijediti kontakte uspostavljenih Focal point-a Gender Centru F BiH kako bi  sudjelovali na sastancima Gender centra i na multisektorskim edukacijama, te na istim predstavljali glas osoba sa invaliditetom;

Ø  Uključiti Focal pointe u edukacije što će rezultirati uključivanjem istih u multisektorske timove za prevenciju i borbu od nasilja u porodici;

Ø  Profesionalci trebaju pitati osobe sa invaliditetom o pravilnom postupanju prema njima. Organizacije osoba sa invaliditetom imaju ogromnu ulogu u ovim aktivnostima, a državne institucije trebaju obezbjediti adekvatne uslove za njihov rad i djelovanje;

Ø  Uspostaviti operativnu saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom, odnosno pokrenuti inicijativu za uspostavljanje modela za podršku osobama sa invaliditetom i organizacijama osoba sa invaliditetom;

Ø Osigurati uključivanje predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom u koordinaciona tijela / mehanizme koji su kroz djelovanje Gender centra ili kao dio realizacije FIGAP programa uspostavljeni na svim nivoima vlasti, a što uključuje i zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou Federacije, kantona i gradova i opština;

Ø  Neophodno je raditi na uspostavljanju održivog partnerstva organizacija sa institucijama vlasti  i osobe sa invaliditetom uključiti u programe obuke profesionalaca koji rade u oblasti zaštite od bilo kojeg oblika nasilja, a s ciljem realizacije obuka o fenomenu invalidnosti i najboljim načinima postupanja prema osobama sa invaliditetom;

Ø  U zajedništvu realizovati sveobuhvatne kampanje promocije vidova i mehanizama zaštite osoba sa invaliditetom od rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, a što uključuje i medijske  kampanje na društvenim mrežama.