Print

Održana radionica za aktiviste Udruženja

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta ""Unapređenje dugoročneodrživosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji podržava MyRight iz Švedske 1.novembra 2018.godine organizovana je radionica: „Kako koristiti Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Agendu 2030 u zagovaranju za prava slijepih".

Ova radionica je organizovana za članove organa i aktiviste Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Na radionici je bilo prisutno 30 osoba. Voditelji radionice Amna Alispahić i Adis Arapović detaljno su govorili o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, Agendi 2030, Preporukama UN Komiteta za prava OSI, te načinima zagovaranja za prava slijepih koristeći navedene dokumente. Poseban fokus stavljen je na kvalitetno obrazovanje, u skladu sa članom 24.Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.