Print

Održana sjednica Skupštine Udruženja

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 5.aprila 2017.godine održana je 4.Skupština Udruženja.

Zastupnici u Skupštini su razmatrali i usvojili izvještaj o radu Udruženja i Finansijski izvještaj za 2016.godinu. Donosena je odluka da Udruženje slijepih Kantona Sarajevo bude jedan od osnivača Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, kao krovne organizacije.

Razmatrana je i usvojena informacija o realizaciji projekata u 2016. godini, te projekata koji se planiraju realizovati u 2017.godini.