Print

Održana sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 24.aprila 2018.godine održana je redovna sjednica Skupštine Udruženja. Zastupnici u Skupštini razmatrali su i jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i djelovanju Udruženja u 2017.godini i Izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja u 2017.godini. U diskusiji je ocijenjeno da je rad Udruženja u 2017.godini bio veoma uspješan , te da uprkos poteškoćama koje prate rad i ovog i sličnih udruženja, postignuti su veoma zapaženi rezultati. Posebno je istaknut značaj raznih oblika edukacije, koje je Udruženje organizovalo u 2017.godini, kako u Kantonu Sarajevo, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ništa manje značajnim nisu ocijenjene i zagovaračke aktivnosti, koje provodi Udruženje, s ciljem da se unaprijedi položaj slijepih osoba u društvu.

Zastupnici su posebno diskutovali o kampanji „100 kompjutera za 100 slijepih osoba u Kantonu Sarajevo" u kojoj je u toku 2017.godine obezbijeđeno 60 kompjutera koji su uručeni slijepim osobama, članovima Udruženja. Također se diskutovalo o projektima koji su realizovani u Udruženju u 2017.godini, kao i projektima koji se planiraju realizovati u narednom periodu. Posebna zahvalnost je upućena organizaciji MyRight iz Švedske, Savezu slijepih Švedske (SRF), Ministarstvu za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Gradskoj upravi Grada Sarajeva, općini Centar, lions klubovima u BiH, Turskoj ambasadi u BiH, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u F BiH, koji su Udruženju pružali razne oblike podrške u toku 2017.godine.