Print

Održana sjednica Skupštine Udruženja

Sjednica Skupštine Udruženja slijepih Kantona Sarajevo održana 16. maja 2023.godine, u prostorijama društva za zapošljavanje slijepih TMP.

Na sjednici je osim članova Skupštine prisustvovao i određeni broj članova Udruženja.

Na sjednici Skupštine su  usvojeni Izvještaj o radu udruženja i Finansijski izvještaj za 2022.godinu.

Skupština je usvojila i Strateški plan Udruženja 2023.-2027.godina. S obzirom da se ove godine organizuju izbori u Savezu slijepih Federacije, Skupština Udruženja je donijela odluku da Fikret Zuko i Almas Kulović budu zastupnici u Skupštini Saveza, a da Fikret Zuko bude član Upravnog odbora Saveza.

Razgovarano je o projektima koji su realizovani u 2022.godini, kao i projektima koji se planiraju realizovati u 2023.godini.


Zastupnici su insistirali da se nivo informisanja o radu Saveza slijepih Federacije i Udruženja podigne na viši nivo, te da se češće organizuju susreti članova na kojima će se govoriti o statusu slijepih osoba i problemima sa kojima se susreću.

U skladu sa usvojenim Akcionim planom Skupštini su se ispred Odbora za mlade osobe sa invalididitetom Koordinacionog odbora KS obratili Ajla Huseinović i Emrah Tepić.

Ispred Foruma žena sa invaliditetom KS Skupštini se obratila predsjednica Foruma Jasmina Dizdarević Nuhić.


U svom izlaganju iskazali su interes za veće angažovanje žena i mladih sa invaliditetom, za njihovo uključivanje u određene edukativne aktivnosti, za veće učešće u radu organa udruženja.Pozvali su članove Skupštine i Upravnog odbora, kao i druge prisutne da u svojim nastupima i aktivnostima promovišu veće učešće mladih i žena sa invaliditetom u svim društvenim procesima, te da ih prihvate kao ravnopravne članove Udruženja. U svojim obraćanjima su također istakli da su im  projekti "Ovdje sam vidljiva i ponosna” i projekat zajedničkih aktivnosti, koji se realizuju u okviru programa MyRight, pružili dobre mogućnosti za njihov angažman i sticanje potrebnih znanja i iskustava.