Print

Okrugli sto: Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

U okviru programa MyRight Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao je okrugli sto na temu:„Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom" koji je održan 23.11.2015.godine, u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.


U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici:ministarstava iz Kantona Sarajevo, općina udruženih u Kanton Sarajevo, javnih ustanova, MyRight u BiH, političkih partija i organizacija osoba sa invaliditetom koje su članice Koordinacionog odbora.

Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u martu 2010.godine, ali do sada nije učinjen značajniji pomak u njenoj implementaciji.

Cilj ovog okruglog stola bio je da se sa predstavnicima institucija vlasti na lokalnom nivou analiziraju obaveze koje u implementaciji Konvencije ima lokalna zajednica. Kroz prezentacije i diskusiju detaljno je analizirano stanje i položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo i općinama udruženim u Kanton Sarajevo. Postojeće stanje je nezadovoljavajuće ali postoje jasno definisani pravci djelovanja koji su utvrđeni Akcionim planom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Zaključeno je da će na implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom zajedno raditi institucije vlasti i organizacije osoba sa invaliditetom. Za osobe sa invaliditetom je posebno važan dogovorda će se u pripremu svih propisa, koji će se u budućnosti donositi u Kantonu Sarajevo, uključivati i predstavnici organizacija OSI.