Print

Okrugli stolu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?“

Dvodnevni Okrugli sto na temu „Koliko je zakonodavstvo u BiH u službi osoba sa invaliditetom?" održan je 25. i 26. juna 2015.godine, u hotelu GRAND u Sarajevu u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, u saradnji sa Savezom paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH i Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo.


Na Okruglom stolu je između ostalog prezentovana Analiza usklađenosti BiH zakonodavstva sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i kao poveznica sa Analizom, jedna od značajnih tema Okruglog stola bili su slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom i njihovo rješavanje sudskim putem.

Na ovoj Okruglom stolu učestvovalo je preko 80 osoba, iz organizacija osoba sa invaliditetom iz cijele Federacije, federalnog Parlamenta i federalnih i kantonalnih ministarstava.

Kao jedna od bitnih tema rješavanja pitanja osoba sa invaliditetom u BiH odnosi se na saradnju između organizacija osoba sa invaliditetom i u tu svrhu na Okruglom stolu je prezentovana Strategija efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom u BiH u čijoj izradi je učestvovala većina krovnih organizacija osoba sa invaliditetom u BiH.

Okrugli sto je dio projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Organizacija amputiraca „UDAS", Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, a koji finansira Evropska unija.