Print

Online edukacija za slijepe osobe

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF) implementira projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" koji finansira  MyRight.

Kroz ovaj projekat do sada su realizovane mnoge aktivnosti, čiji je cilj bio jačanje personalnih kapaciteta slijepih osoba, te organizacioni razvoj i jačanje udruženja slijepih u F BiH.

Zbog novonastale situacije, prouzrokovane pandemijom Corona virusa, sve planirane aktivnosti za ovu godinu pokušaće se prilagoditi ovoj situaciji. S obzirom na propisane preventivne mjere, a prije svega fizičku distancu, značajnu ulogu bi trebalo imati korištenje savremenih sredstava komunikacije.

Iz tih razloga Udruženje je pristupilo organizovanju online edukacije slijepih osoba, za korištenje računara , sa posebnim programima za slijepe i pametnih telefona, te vještinama korištenja raznih oblika komunikacije putem interneta.

Edukacija je organizovana za 8 članova Udruženja slijepih Kantona Sarajevo .

Pozivamo slijepe osoba iz Federacije BiH, ukoliko su zainteresirane za ovaj oblik edukacije, da se prijave u Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.