Print

Organizovan izlet na Bijambare

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo organizovalo je 24.09.2016.godine jednodnevni izlet za slijepe osobe i njihove pratioce.

50 slijepih osoba i njihovih pratilaca proveli su jedan lijep dan u predivnom ambijentu zaštičenog područja Bijambare. Dan je bio ispunjen raznim aktivnostima kao što su šetnja, obilazak pećina, obilazak stećaka, te šetnja edukacionim stazama, što je za većinu učesnika izleta bio nezaboravan doživljaj. Najmlađi su uživali u zabavnom parku „Drven grad".

Izlet je organizovan u okviru projekta "Edukacijom i korištenjem tiflotehničkih pomagala povećati socijalnu integraciju slijepih osoba" koji finansira općina Centar Sarajevo.

Udruženje slijepih se zahvaljuje općini Centar na podršci i poziva i druge općina u Kantonu Sarajevo da podrže slične projekte.