Print

Organizovan prijem povodom 3.decembra

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom, uz podršku  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom F BiH i njemačke organizacije HELP, organizovao je 3.decembra 2015.godine, u hotelu Radon Plaza, prijem  za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života, nevladine organizacije i novinare.Prijemu su prisustvovali predstavnici federalnih, kantonalnih , gradskih i općinskih struktura vlasti, predstavnici koalicija organizacija osoba s invaliditetom F BiH, predstavnici drugih međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, osobe s invaliditeom i mediji.

Prisutnima su se obratili: Fikret Zuko – predsjednik KOO KO, Dobrica Jonjić – pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, Mesud Peljto – pomoćnik kantonalnog ministara za rad i socijalnu politiku, Senad Alić – vijećnik u općini Centar, Binasa Goralija – koordinatorica MyRight u BiH, Ahmet Baljić – direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom F BiH, predstavnici njemačke organizacije HELP i NAK Karitative.

Muzički program izvela su djeca iz Centra za obrazovanje slijepe i slabovidne djece i omladine Sarajevo.

Tehnički organizator ovog prijema bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.